BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

* İlkyardım Eğitimi konusunda yasal düzenleme

Temel İlkyardım Eğitimi : Tüm kurum ve kuruluşlarda, istihdam edilen her 20 personel için 1; ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her 10 personel için 1 olmak üzere; bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az Temel ilkyardım eğitimi sertifikası almış ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.
(22.05.2002 tarihli Resmi Gazete)

Eğitici Eğitimi : İlkyardım eğitim merkezlerinde eğitici olarak görev yapabilmek için 8 günlük temel ilkyardım bilgileri ile eğitim becerilerinin kazanılması gerekmektedir. Bu eğitimler, eğitici eğitimi veren merkezlerde verilmektedir.

 

    İLKYARDIM KONULARI     İLKYARDIM EĞİTİMLERİ

  Genel İlkyardım Eğitimi
  Hasta / Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
  Temel Yaşam Desteği
  Kanamalar ve Şok
  Yaralanmalar
  Yanık
  Donma
  Sıcak Çarpmaları
  Kırık, Çıkık ve Burkulma
  Bilinç Bozuklukları
  Zehirlenme
  Hayvan Isırmaları
  Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçması
  Boğulmalar
  Hasta Taşıma Teknikleri
  Kazazedeyi Artaçtan Çıkarma

Eğitimler için tıklayınız

 

    EĞİTİM KONULARI     DOĞRU İLKYARDIM

  İletişim Becerisi
  Yetişkin Eğitimi
  Olumlu Eğitim Atmosferi Yaratma
  Eğitim Araçları
  Eğitim Teknikleri
  Yetiştiricilik
  Eğitim Değerlendirme Araçları
  Örnek Ders Programı

Ülkemizde kalıcı sakatlıkların ya da ölümlerin azımsanmayacak bir bölümü kaza veya rahatsızlık anındaki yanlış ve bilinçsiz müdahalelerden kaynaklanmaktadır. Merkezimiz, ilkyardım yönetmeliğinde yer alan ilkeler doğrultusunda fiziksel alan, eğitici kadro ve eğitim araçları açısından yeterliliği ve yetkinliği Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ve 3 Mayıs 2005 tarihinde uygunluk belgesi almıştır. İlkyardım Merkezimizin temel amacı eğitici yetiştirmek olup, temel ilkyardım uygulama eğitimi ise diğer amacımızdır.

    İLKYARDIM EĞİTİMİ     İLKYARDIMIN ÖNCELİKLİ AMAÇLARI

Evde, işyerinizde ve yakınınızda bulunan aileniz, iş arkadaşlarınız başta olmak üzere, acil sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve yaralıların, acil sağlık ekipleri gelinceye, bir sağlık kurumuna ulaştırılınca kadar geçen sürede, hayatta kalmalarını ve oluşabilecek sakatlıkların önlenmesini sağlayan birinci derece gerekli bir eğitimdir.

Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak

Yaşamşal foksiyonların sürdürülmesini sağlamak

Hasta, yaralı, kazazedenin durumunun
kötüleşmesini önlemek

İyileşmeyi kolaylaştırmak.

    İLKYARDIMCI     ACİL TEDAVİ

İlkyardımın amacı doğrultusunda hasta, yaralı veya kazazedeye mevcut araç ve gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişilerdir.

Hasta ya da yaralının temel yaşam desteğini sağlamak, devam ettirmek ve tedavi etmek amacı ile, bu konuda eğitim görmüş sağlık personeli ve doktorlar tarafından yapılan ve özel tıbbi donanımların kullanıldığı müdahalelerdir.

      ACİL DURUMLARDA NELER YAPACAĞINIZI BİLİYORMUSUNUZ ?

Sizin ya da çevrenizdekilerin başına gelebilecek yanıklarda, çıkıklarda, kırıklarda, ısırılmalarda, donmalarda, zehirlenmelerde, solunum durmalarında, kalp durmalarında, elektrik çarpmalarında, bilinç kayıplarında, solunum yolları tıkanmalarında, boğulmalarda neler yapmanız gerektiğini biliyormusunuz ?