BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ

HAKKIMIZDA

Merkezimiz, ilkyardım yönetmeliğinde yer alan ilkeler doğrultusunda fiziksel alan, eğitici kadro ve eğitim araçları açısından yeterliliği ve yetkinliği Sağlık Bakanlığınca onaylanmış ve 3 Mayıs 2005 tarihinde uygunluk belgesi almıştır. İlkyardım Merkezimizin temel amacı eğitici yetiştirmek olup, temel ilkyardım uygulama eğitimi ise diğer amacımızdır.

Eğitici kadromuz, Üniversitemiz Tıp ve Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri tarafından desteklenmektedir. Eğitici kadro tarafından hazırlanan “İlkyardım Eğitici” rehberi tüm katılımcılara verilmektedir.

İnsan yaşamının önemine inanan ve yaşam kalitesine olumsuz etki eden kazalarda yapılacak doğru ve etkin ilkyardımın bilincinde olan Merkezimizin yaptığı eğitimin özellikleri,aşağıda sıralanmıştır.

  • Görsel, sözel ve pratik uygulamalarda ilkyardım müdahaleleri ile beceri ve tutumu mutlaka kazandırılmakta,

  • Katılımcılara kurs öncesi ve kurs sonrası beceri bilgi ve tutum testleri uygulanmakta ve eğitim burada çıkan sonuçlar ışığında düzenlenmekte ve değerlendirmekte,

  • Eğitimlerde p. point sunum tekniği, slayt, asetat, video monitörlü maketlerle ve animasyon teknikleri kullanılmakta,

  • Gerçek mekanlarda senaryo çalışmaları yapılmakta,

  • Katılımcılara eğitim konuları ile ilgili yazılı materyaller verilmektedir.

Beklenmedik bir zamanda hepimizin karşılaşabileceği kazalar, hayatımızın bir parçası olmakta yapabileceğimiz basit fakat doğru müdahale ile kişilerin hayatını kurtarabilir veya sakat kalmasını önleyebiliriz.

Eğitim merkezlerinden alacağımız bu bilgiler ve kazanacağımız doğru davranışlar kişiliğimize katacağı katkılar yanında insanlık adına önemli hizmetler sağlayacaktır.

Siz sağlık personeli, ilkyardım eğitimcisi olmak ister misiniz?

Siz bir yurttaş olarak Temel İlkyardım Eğitimi alarak İLKYARDIMCI OLMAK İSTER MİSİNİZ?